با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

اطلاعيه دهمين دوره پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي سال 96 - 97


مدارك مورد نياز براي ثبت نام:
.1برگ ثبت نام تكميل شده (درج شده در اين اطلاعيه- يك قطعه عكس 4*3 روي فرم ثبت نام الصاق گردد)
.2
مدرك معتبر كه نشان دهنده معدل كل مقطع ديپلم متوسطه باشد. (معدل پيش دانشگاهي مد نظر نميباشد)
.3
مدرك معتبر كه نشان دهنده معدل مقطع كارشناسي رشته هاي مورد پذيرش باشد.
.4
كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم براي داوطلبان مرد.
.5
مدرك پايان و يا معافيت از طرح براي مشمولان طرح نيروي انساني. داوطلباني كه مشغول گذراندن طرح نيروي انساني هستند در صورت قبولي، هنگام ثبت نام در دانشگاه ملزم به ترخيص از طرح مي¬باشند.
.6
مدرك زبان انگليسي    TOEFL­   500   IELTS ­    6      MSRT ­   50      MHLE     50
داوطلباني كه مدرك زبان ندارند مي‌توانند به صورت مشروط در آزمون شركت كنند بديهي است در صورت قبولي ارائه مدرك زبان در هنگام ثبت نام در دانشگاه ضروري است و در غير اينصورت قبولي آن‌ها كان لم يكن تلقي خواهد شد.
.7
تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي
.8
عكس 4*3
.9
پرداخت مبلغ 500/000 ريال به صورت الكترونيكي به حساب شماره 27619004/42  كد شناسه 003/24 بانك ملت شعبه هجرت به نام درآمدهاي غير درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران، قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت  
***
توجه ***
* *
در صورتي كه داوطلب واجد شرايط شركت در آزمون نباشد مبلغ پرداختي جهت ثبت نام به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.
.10
در صورت قبولي در آزمون با توجه به آموزش رايگان، ضروري است پذيرفته شدگان همانند سهميه آزاد برگ تعهد خدمت مربوطه را تكميل نمايند

 


شرايط ورود به دوره :
.1برخورداري از شرايط عمومي تحصيل رايگان
.2
دانش آموخته مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته كليه رشته هاي گروه علوم پزشكي و گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي
.3
دارا بودن حداكثر 25 سال سن در زمان ثبت نام آزمون (متولدين 25 دي ماه 1370 به بعد). مدت زمان سربازي و طرح نيروي انساني به حداكثر سن اضافه مي¬شود.
.4
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از نظر نظام وظيفه (در مورد آقايان)
تبصره- كساني كه خدمت نظام وظيفه آنان حداكثر تا قبل از شروع نيمسال اول سال تحصيلي 97-1396 (زمان ثبت نام پس از قبولي) به اتمام مي‌رسد مي‌توانند به صورت مشروط در آزمون شركت كنند. بديهي است در صورتي كه پذيرفته شدگان در آزمون تا زمان ثبت نام كارت پايان خدمت دريافت نكرده باشند، قبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد. دانشگاه هيچ مسئوليتي در مورد مكاتبه با سازمان نظام وظيفه و اخذ مجوز يا مهلت ندارد. دانشگاه هيچ مسئوليتي در مورد خسارات احتمالي كه از اين ناحيه به داوطلب وارد مي‌شود ندارد.
.5
دانش آموختگان و دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري عمومي از دانشگاه‌هاي سراسري و آزاد و غيره حق شركت در آزمون را ندارند.
.6
دارا بودن معدل كل ديپلم بالاتر از 17
.7
دارا بودن معدل مقطع كارشناسي بالاتر از 16
.8
دارا بودن يكي از مدارك زبان انگليسي به شرح زير
:

نام مدرك زبان حد نصاب قبولي
TOEFL 500
IELTS 6
MSRT 50
MHLE  50 


داوطلباني كه مدرك زبان ندارند مي‌توانند به صورت مشروط در آزمون كتبي شركت كنند. لكن ارائه مدرك زبان جهت شركت در مرحله دوم(مصاحبه و ارزيابي فراشناختي) الزامي مي¬باشد.
.9
قبولي در آزمون ورودي به صورت چند مرحله اي و شامل آزمون كتبي، مصاحبه و ارزيابي فرا شناختي مي‌باشد.
.10
دانشجويان مشمول آيين نامه استعدادهاي درخشان و برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي از احراز شرط معدل ديپلم 17 و بالاتر و معدل كارشناسي 16 و بالاتر معاف مي‌باشند. دانشجويان موضوع آيين نامه فوق عبارتند از :
الف) برگزيدگان آزمون سراسري گروه علوم تجربي تا رتبه 500 كشوري در آزمون سراسري كنكور (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور.
ب) دارندگان مدال طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش(
ج( برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي، جشنواره هاي خوارزمي (در زمينه علوم پزشكي) با معرفي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و گروه غير پزشكي با معرفي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
د ( مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارتخانه هاي مربوطه .
ه( دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و رشته هاي غير پزشكي با معرفي وزارت علوم تحقيقات و فناوري.
و( دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه و براساس دستورالعملي كه از سوي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت تدوين و به دانشگاه ها اعلام گرديده است.
ح) برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي با تاييد مركز رشد استعداهاي درخشان و معاونت هاي آموزشي دانشگاهها.

 
 
مواد درسي آزمون :
فيزيولوژي ضريب :3 ميكروب شناسي شامل باكتري شناسي، ويروس شناسي و انگل شناسي پزشكي(ضريب 3)، آناتومي(ضريب 3)، بيوشيمي(ضريب 2)، بافت شناسي و جنين شناسي(ضريب 2)، ايمونولوژي (ضريب 2)، زبان عمومي(ضريب2)، ژنتيك (ضريب 1).روانشناسي (ضريب 1)، تغذيه (ضريب 1)، فيزيك پزشكي (ضريب 1)، دروس اصول خدمات بهداشتي و بهداشت و تنظيم خانواده (ضريب 1)، دروس اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها و آمار مقدماتي( ضريب 1(


منابع آزمون:98-97
منابع اعلام شده آزمون امتحان جامع علوم پايه دانشجويان رشته پزشكي

منابع آزمون لیسانس به پزشکی 97-98 با تغییرات اساسی از سوی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد.
این آزمون شامل چهار ماده امتحانی(1: مبانی بیوشیمیایی و بیولوژیکی سیستم های حیاتی 2: مبانی شیمیایی و فیزیکی سیستم های حیاتی 3:مبانی بیولوژیک، روانشناختی و جامعه شناختی رفتار 4: مهارت های استدلال و تفکر نقاد) خواهد بود که هر کدام از این دروس شامل چند زیرعنوان می باشد. در زیر منابع اعلام شده برای آزمون لیسانس به پزشکی را ذکر خواهیم کرد:

آزمونهای آزمایشی موسسه:

نکته مهمی که آزمون های آزمایشی موسسه فرهیختگان را متمایز از دیگر موسسات نموده است این است که در آزمون های آزمایشی موسسات دیگر سوالات زبان به صورت جامع و کلی طرح می گردد که این موضوع سبب سردرگمی داوطلبان می گردد و داوطلبان نمی دانند مطالعه را از کدام درس و کدام کتاب شروع کنند، به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق داوطلبان مطالعه درس زبان را رها می کنند و این موضوع لطمه بزرگی به داوطلب وارد می کند به نحوی که ممکن است داوطلب در چندین درس یک رشته تسلط کافی داشته باشد و در آزمون اصلی نیز درصدهای خوبی را کسب کرده باشد ولی با توجه به اینکه درس زبان را مطالعه نکرده معمولا این درس را سفید و یا درصد بسیار ضعیفی کسب می نماید که سبب عدم قبولی داوطلب با وجود شایستگی های علمی وی می گردد و در این مقوله داوطلبانی که از قبل کلیه منابع زبان را چندبار مطالعه نموده اند و یا دارای مدرک زبان می باشند برنده واقعی بوده و حائز شرایط قبولی می شوند.

موسسه فرهیختگان جهت برطرف نمودن این مشکل و چه بسا معضل،  اقدام به ارائه طرح درس و سرفصل زبان انگلیسی در آزمون های آزمایشی خود نموده تا داوطلبان بتوانند با برنامه ریزی صحیح مطالعه زبان انگلیسی(که ضریب بالایی دارد) را انجام داده و دچار سردرگمی نشوند، این روش سبب می شود که داوطلبان با طبقه بندی مبحثی، درس زبان را مطالعه نمایند  و با آمادگی کامل در آزمون های جامع موسسه شرکت نمایند.

 مزیت های آزمونهای آزمایشی موسسه:

1- 2 مرحله آزمون طبقه بندی شده و3 مرحله آزمون جامع مشابه کنکور وزارت بهداشت به همراه پشتیبانی تحصیلی هفتگی رایگان

2- صدور کارنامه کشوری (همان روز آزمون)

3- شبیه سازی هرچه بیشتر آزمون های آزمایشی موسسه با آزمون های اصلی وزارت بهداشت

4- طراحی سوالات آزمونهای آزمایشی موسسه توسط رتبه های 1تا 3 کارشناسی ارشد و دکتری هر رشته

5- کارنامه با جزئیات کامل (درصد هر درس، رتبه، تراز و تراز بدون پاسخ غلط و نمودار پیشرفت و ...)

6- ارائه دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی پس از هر مرحله آزمون به داوطلب

7- مشاوره فردی بعد از هر آزمون جهت رفع نقاط ضعف داوطلب

 

تاریخ آزمونهای آزمایشی موسسه

 

شهریه آزمون های اینترنتی به همراه پشتیبانی تحصیلی هفتگی رایگان = 200 هزار تومان

 

رشته های دارای آزمون آزمایشی

 

 

جهت مشاهده سرفصل کامل آزمون های هر رشته بر روی رشته مربوطه کلیک نمایید

روش های ثبت نام:

1- مراجعه به نمایندگی های موسسه در سراسر کشور

2- ثبت نام آنلاین

 

بسته های آموزشی :

مولفین بسته های آموزشی (که رتبه های تک رقمی کارشناسی ارشد و دکترای وزارت بهداشت می­باشند) با شیوه­ای متفاوت نگارش بسته ها را به انجام رسانده اند به نحوی که درسنامه جامع را با تلفیقی از مطالب رفرنسهای وزارت بهداشت تالیف نموده اند و نکات کلیدی و تستی را نیز به درسنامه جامع افزوده اند که سبب افزایش کیفیت علمی درسنامه گردیده است و در پایان هر فصل نیز تست های سال 10 سال اخیر آزمون وزارت بهداشت با پاسخ نامه تشریحی تدوین شده است به نحوی که داوطلب با مطالعه مطالب بسته های آموزشی موسسه در واقع مطالب کل منبع وزارت بهداشت برای هر درس را به طور جامع مرور و جمع بندی نموده و نکات کلیدی و تستی را به طور مفهومی درک مینماید

     جهت مشاهده نمونه بسته آموزشی روی درس مورد نظر کلیک نمایید 

پرستاری مراقبت های ویژه

بارداری و زایمان و بیمارهای زنان

ژنتیک(پایه و مولکولی و پزشکی)

بهداشت تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده

بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

اصول تغذیه و رژیم درمانی

پرستاری بهداشت و جامعه

زیست شناسی سلولی و مولکولی

پرستاری کودکان

پرستاری داخلی و جراحی

زیست شناسی عمومی

ویروس شناسی

میکروب شناسی

تک یاخته شناسی

شیمی عمومی

بهداشت حرفه ای

فیزیولوژی پزشکی

تشریح عمومی

روان پرستاری

ایمنی شناسی

قارچ شناسی

کرم شناسی

زبان انگلیسی

سم شناسی

بیو فیزیک

ارگونومی

شیمی آلی

دارو شناسی

جنین شناسی

بانک خون

خون شناسی

بیوشیمی

 آمار و روش تحقیق

آسیب شناسی روانی

نظریه های شخصیت

نظریه های روان درمانی 

روان شناسی عمومی

روان شناسی رشد

 بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

روان شناسی بالینی

ارزیابی روان شناختی

کلاسهای آمادگی موسسه :

لیست اساتید موسسه و رزومه تحصیلی آنها

 

درس

نام استاد

رزومه

بیوشیمی بالینی دکتر عبدلرحیم آبسالان

دکتری دانشگاه تربیت مدرس و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

انگل شناسی

دکتر علی رستمی

رتبه 14 دکتری، دکتری دانشگاه شهید بهشتی

ژنتیک

دکتر مجید ذکی

رتبه 7 دکتری، دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران

زیست سلولی و مولکولی

دکتر امین تشکر

رتبه 8دکتری، دکتری دانشگاهتهران، مترجم زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش

زیست عمومی

دکتر محمد اکبر زاده

رتبه 12 دکتری، دکتری دانشگاهتهران، رتبه 8 المپیاد زیست شناسی

شیمی آلی

دکتر جواد مختاری

رتبه 1دکتری، دکتری دانشگاه تربیت مدرس، عضوبنیاد ملی نخبگان کشوری

شیمی عمومی

دکتر جواد مختاری

رتبه 1دکتری، دکتری دانشگاه تربیت مدرس، عضوبنیاد ملی نخبگان کشوری

ایمنی شناسی

دکتر مهدی زوار

رتبه 6 دکتری، دکتری دانشگاه تهران

قارچ شناسی

دکترستاره افشاری

رتبه 2 دکتری، دکتری دانشگاه تهران

ویروس شناسی

دکتر محمد غلامی

رتبه 1 دکتری، دکتری دانشگاه تربیت مدرس

میکروب شناسی

دکترعبدالمجید قاسمیان

رتبه 1 دکتری، دکتری دانشگاه تربیت مدرس

خون شناسی و بانک خون

دکتر روح الله میرزایی

رتبه 8 دکتری، دکتری دانشگاه تربیت مدرس

آناتومی

دکتر مرضیه درویش

رتبه 1دکتری، دکتری دانشگاه تربیت  مدرس

تغذیه

دکتر دانشی

رتبه 1 دکتری، دکتری دانشگاه تهران

فیزیولوژی

دکتر نازنین نمازی

دکتری دانشگاه تهران

زبان عمومی

دکتر امین تشکر

رتبه 8 دکتری، دکتری دانشگاه تهران

پرستاری داخلی و جراحی

دکتر ماشاالله اعتمادی

رتبه 2 دکتری، دکتری دانشگاه شهید بهشتی

پرستاری کودکان

دکتر مهدی اجری خامث رو

دکتری دانشگاه شهید بهشتی

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

دکتر ماشا الله اعتمادی

رتبه 2 دکتری، دکتری دانشگاه شهید بهشتی

پرستاری مراقبتهای ویژه

دکتر مهدی اجری خامث رو

رتبه 3دکتری، دکتری دانشگاه شهید بهشتی

بهداشت محیط

دکتر آرش دالوند

رتبه 9 دکتری، دکتری دانشگاه تهران

بهداشت حرفه ای

دکتر مرادی

رتبه 3 دکتری، دکتری دانشگاه تهران

بارداری و زایمان

بزودی

.................................

بهداشت عمومی

بزودی

......................................

در کلیه دروس ، جلسات کلاسی شامل شرح درس، نکته گویی، حل تست های سال گذشته و آزمون های کلاسی می باشد.

جهت ثبت نام و اطلاع از برنامه با واحد ثبت نام موسسه تماس حاصل فرمایید.      

021 - 88 99 00 39

 

 کلاس های مجازی :ویژه داوطلبان شهرستان ها

 جلسات کلاسی کلیه دروس فوق بعد از تصویر برداری و میکس و تنظیم در لوح های فشرده ضبط گردیده و در اختیار داوطلبان ثبت نام کننده قرار می گیرد.

قابل توجه اینکه تعداد ساعات تدریس و نحوه تدریس اساتید در کلاس های حضوری و مجازی یکسان می باشد.

 روش های خرید لوح های فشرده

 1- مراجعه  به نمایندگی های سراسر کشور

 2- خرید آنلاین

جهت مشاهده شهریه و ساعات هر درس روی رشته مورد نظر کلیک نمایید

 

 

مشاورین رشته های مختلف

رشته

نام مشاور

رزومه تحصیلی

انگل شناسی پزشکی

افسانه بهرامی

رتبه ی 3 کارشناسی ارشد

خون شناسی

جواد احمدی

رتبه ی 14 کارشناسی ارشد

فیزیولوژی پزشکی

نازنین نمازی

رتبه ی 1 کارشناسی ارشد و دکتری

قارچ شناسی پزشکی

ستاره افشاری

رتبه ی 2 دکتری

فیزیک پزشکی

رامین جعفری

رتبه ی 20 کارشناسی ارشد

زیست فناوری پزشکی

مرضیه بهادری

دانشجوی کارشناسی ارشد انتقال خون

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

محمد اسحاقی

رتبه ی 1 کارشناسی ارشد

سم شناسی

مریم سید مکاری-محسن نیکدل

رتبه ی 13 کارشناسی ارشد -3 کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

حاجی امید کلته

رتبه 1 کارشناسی ارشد و دکتری

میکروب شناسی پزشکی

معصومه فتحی

رتبه ی 11 کارشناسی ارشد

بیوشیمی بالینی

شاه حمزه ای

رتبه ی 1 کارشناسی ارشد

ویروس شناسی پزشکی

محمد علی غلامی

رتبه ی 2 کارشناسی ارشد- رتبه 1 دکتری

مامایی

شکوفه ترکاشوند

رتبه ی 13 کارشناسی ارشد

علوم تشریح

مرضیه درویش - الهه برفی

رتبه 1 دکتری - رتبه ی 8 کارشناسی ارشد

نانوتکنولوژی پزشکی

علی بزرگمهر

رتبه ی 1 کارشناسی ارشد

آموزش بهداشت

خانم قاسمی

رتبه ی 2 کارشناسی ارشد

میکروب شناسی مواد غذایی

سحر زمانی

رتبه ی 6 کارشناسی ارشد

ژنتیک  انسانی

مجید ذکی

رتبه ی 7 کارشناسی ارشد و8 دکتری

تغذیه

میلاد دانشی

رتبه ی 1 کارشناسی ارشد و 1 دکتری

علوم بهداشتی در تغذیه

میلاد دانشی

رتبه ی 1 کارشناسی ارشد و 1 دکتری

ایمنی شناسی

مریم اکرمی

رتبه ی 11 کارشناسی ارشد

پرستاری

مهدی اجری خامث رو

رتبه ی 2 دکتری

پرستاری سالمندی

مهدی اجری خامث رو

رتبه ی 2 دکتری

پرستاری مراقبت های ویژه

مهدی اجری خامث رو

رتبه ی 2 دکتری

مهندسی بهداشت محیط

پیمان کاسب

رتبه ی 1 کارشناسی ارشد

 

جهت مشاوره تخصصی با مشاورین هر رشته با دفتر مرکزی 39 00 99 88-021 تماس حاصل فرمایید.

Web Analytics