با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

 

برای دانلود سرفصل های آزمون اینجا کلیک کنید

 

درس

قیمت(تومان)

ایمنی شناسی

300000

قارچ شناسی

150000

استعداد تحصیلی

300000

در دست تهیه

مجموعه قارچ شناسی
رشته دکتری تخصصی (ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
انگل شناسی پزشکی قارچ شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی استعداد تحصیلی
تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
قارچ شناسی پزشکی 40 2 40 5 20 2 30 1
انگل شناس پزشکی 40 5 40 2 20 2 30 1

 

منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test

400 Words for TOFEL

 

جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

20

ایران(2)-اهواز(2)-اصفهان(2)-تهران(4)--شهید بهشتی(2) -شیراز(2)-کرمان (2)-مازندران(2)-همدان(2)

شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

1

تهران(1)

  درصد نمرات    
تراز مجموع نمرات انگل شناسی قارچ شناسی ایمنی شناسی استعداد تحصیلی رتبه دانشگاه
94.695 75.833 50.000 -3.333 13.333 2 تربيت مدرس
93.826 76.667 12.281 15.000 11.111 4 علوم پزشکی تهران
92.914 70.000 10.526 23.333 13.333 5 علوم پزشكي مازندران
43.565 29.167 -1.754 8.333 25.556 67 اصفهان بيماريهاي عفوني و گرمسيري پژوهشي

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد انگی شناسی پزشکی-علوم آزمایشگاهی-میکروب شناسی پزشکی-ایمنی شناسی پزشکی-میکروبیولوژی-پاتوبیولوژی-دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی-داروسازی-دامپزشکی، دکترای عمومی پزشکی، قارچ شناسی، دکترای عمومی پزشکی

تراز مجموع نمرات

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics