با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

آزمون اول: 99/11/24
آزمون دوم: 1400/01/29
آزمون سوم: 1400/03/15

درس

قیمت(تومان)

ایمنی شناسی

140000

بیوشیمی پزشکی

140000

ژنتیک پزشکی

140000

جمع کل:  420000تومان

در دست تهیه


ایمنی شناسی
رشته دکتری تخصصی (ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
بیولوژی سلولی و ملکولی خون شناسی ایمنی شناسی پزشکی استعداد تحصیلی
تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
ایمنی شناسی پزشکی 25 2 75 5 30 1

 

منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test

400 Words for TOFEL

 

جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته ایمنی شناسی پزشکی

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

16

تهران(5)- شیراز(3)- تبریز(3)-اهواز(2) تربیت مدرس(3)

شهریه پرداز

1

اهواز(1)

  درصد نمرات    
تراز مجموع نمرات بیولوژی سلولی و مولکولی ایمنی شناسی استعداد تحصیلی رتبه دانشگاه
100.000 69.333 77.315 28.889 1 علوم پزشكي تهران (دانشكده بهداشت )
98.092 54.667 77.315 36.667 2 علوم پزشكي اهواز
98.006 66.667 78.704 22.222 3 علوم پزشكي تهران (دانشكده بهداشت )
31.424 4.000 24.537 24.444 213 مشهد ايمونولوژي پژوهشي

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته ایمنی شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی-علوم آزمایشگاهی-ایمنی شناسی، پاتوبیولوژی-خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون-بیوشیمی بالینی-میکروب شناسی پزشکی -انگل شناسی پزشکی-زیست شناسی(کلیه گرایشها غیر از گرایش علوم گیاهی)- قارچ شناسی پزشکی- ویروس شناسی پزشکی- باکتری شناسی پزشکی-زیست فن آوری پزشکی-ژنتیک انسانی- ایمنوژنتیک-بیوتکنولوژی و دکترای عمومی گروه پزشکی- دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی - دکترای حرفه ای دامپزشکی، داروسازی

لطفا جهت مشاوره با شماره 88990039-021 تماس حاصل فرمائید

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics