موسسه علمی آموزشی فرهیختگان

با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

 

در دست تهیه


در دست تهیه

در دست تهیه

مجموعه  بهداشت
رشته دکتری تخصصی (ph.D) رشته دکتری تخصصی (ph.D)
بهداشت محیط (60 سوال) اثر عوامل محیطی بر سلامت (20 سوال) بهداشت حرفه ای ارگونومی آمار و روش تحقیق استعداد تحصیلی
تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
بهداشت حرفه ای 80 5 20 2 30 1

 

منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test

400 Words for TOFEL

 

جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

 

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

11

تهران(2)- شهید بهشتی(2)-شیراز(2)- همدان(2)

شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

5

تهران(1)- شهید بهشتی(1)- شیراز(1)- همدان(1)

  درصد نمرات    
تراز مجموع نمرات بهداشت باروری بارداری و زایمان استعداد تحصیلی رتبه دانشگاه
100.000 41.350 35.000 38.889 1 علوم پزشكي همدان
92.287 42.616 43.333 1.111 3 تربيت مدرس
84.978 39.241 35.000 6.667 5 علوم پزشكي تهران
36.722 4.641 41.667 33.333 85 تهران پژوهشكده محيط زيست كيفيت اب پژوهشي

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای (بهداشت صنعتی)- ارگونومی و سم شناسی

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics