موسسه علمی آموزشی فرهیختگان

با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

 

برای دانلود سرفصل های آزمون اینجا کلیک کنید

 

درس

قیمت(تومان)

باکتری شناسی

90000

ویروس شناسی

100000

تک یاخته شناسی

80000

قارچ شناسی

100000

بیوشیمی

120000

ایمنی شناسی

120000

ژنتیک میکروارگانیسم

70000

جمع کل:     680000   تومان

جمع کل با 10٪تخفیف 612000 تومان

در دست تهیه

مجموعه باکتری شناسی
رشته دکتری تخصصی (ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
ایمنی شناسی پزشکی میکروبشناسی پزشکی (60 سوال باکتری شناسی پزشکی , 50 سوال انگل شناسی پزشکی , 5 سوال قارچ شناسی پزشکی و 5 سوال ویروس شناسی پزشکی) استعداد تحصیلی
تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
باکتری شناسی پزشکی 25 2 75 5 30 1

 

منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test

400 Words for TOFEL

 

جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی

 

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

32

ایران(2)-اهواز(2)-اصفهان(3)-تهران(3)-انستیتو پاستور ایران(2)  کرمان (3)-همدان(3)-مشهد(3)-تزبیت مدرس(2)-دانشگاه شاهد(2)-دانشگاه قزوین(2)-کاشان(2)-کرمانشاه(3)

شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

8

ایران(1)- اهواز(1)- تهران(1)-اصفهان(1) شهید بهشتی(2)- مشهد(1)- همدان(1)-انستیتوپاستور(1)-تزبیت مدرس(1)

  درصد نمرات          
تراز مجموع نمرات ایمنی شناسی باکتری شناسی انگل شناسی قارچ شناسی ویروس شناسی استعداد تحصیلی رتبه دانشگاه
100.000 73.333 81.356 33.333 25.000 80.000 10.000 1 علوم پزشكي شهيدبهشتي
92.909 48.000 68.362 33.333 50.000 60.000 6.667 2 علوم پزشكي اصفهان
87.053 54.667 77.401 33.333 16.667 60.000 28.889 3 علوم پزشكي كاشان
28.727 16.000 38.983 0.000 25.000 -6.667 14.444 138 علوم پزشكي مشهد

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته باکتری شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی-پاتوبیولوژی –باکتری شناسی-بیولوژی سلولی و مولکولی-قارچ شناسی پزشکی-انگل شناسی پزشکی-ویروس شناسی پزشکی-دکترای عمومی گروه پزشکی- دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی - دکترای حرفه ای دامپزشکی، میکروبیولوژی، میکروب شناسی مواد غذایی

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics