با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

 

برای دانلود سرفصل های آزمون اینجا کلیک کنید

درس مؤلف قیمت ( تومان )
ایمنی شناسی   300.000
میکروب شناسی   300.000
استعداد تحصیلی (جزوه +DVD+بانک سؤالات ) دکتر یعقوبی 300.000
درس استاد مربوطه  قیمت (تومان )
ایمنی شناسی   500.000
میکروب شناسی   500.000

 

مجموعه باکتری شناسی
رشته دکتری تخصصی (ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
ایمنی شناسی پزشکی میکروبشناسی پزشکی (60 سوال باکتری شناسی پزشکی , 50 سوال انگل شناسی پزشکی , 5 سوال قارچ شناسی پزشکی و 5 سوال ویروس شناسی پزشکی) استعداد تحصیلی
تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
باکتری شناسی پزشکی 25 2 75 5 30 1

 

منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test

400 Words for TOFEL

 

جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی

 

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

32

ایران(2)-اهواز(2)-اصفهان(3)-تهران(3)-انستیتو پاستور ایران(2)  کرمان (3)-همدان(3)-مشهد(3)-تزبیت مدرس(2)-دانشگاه شاهد(2)-دانشگاه قزوین(2)-کاشان(2)-کرمانشاه(3)

شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

8

ایران(1)- اهواز(1)- تهران(1)-اصفهان(1) شهید بهشتی(2)- مشهد(1)- همدان(1)-انستیتوپاستور(1)-تزبیت مدرس(1)

  درصد نمرات          
تراز مجموع نمرات ایمنی شناسی باکتری شناسی انگل شناسی قارچ شناسی ویروس شناسی استعداد تحصیلی رتبه دانشگاه
100.000 73.333 81.356 33.333 25.000 80.000 10.000 1 علوم پزشكي شهيدبهشتي
92.909 48.000 68.362 33.333 50.000 60.000 6.667 2 علوم پزشكي اصفهان
87.053 54.667 77.401 33.333 16.667 60.000 28.889 3 علوم پزشكي كاشان
28.727 16.000 38.983 0.000 25.000 -6.667 14.444 138 علوم پزشكي مشهد

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته باکتری شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی-پاتوبیولوژی –باکتری شناسی-بیولوژی سلولی و مولکولی-قارچ شناسی پزشکی-انگل شناسی پزشکی-ویروس شناسی پزشکی-دکترای عمومی گروه پزشکی- دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی - دکترای حرفه ای دامپزشکی، میکروبیولوژی، میکروب شناسی مواد غذایی

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics