موسسه علمی آموزشی فرهیختگان

با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

 

برای دانلود سرفصل های آزمون اینجا کلیک کنید


در دست تهیه

در دست تهیه

مواد امتحانی و ضرایب آنها

نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری(5)

اصول و نظریه های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری (4)

اصول و نظریه های آموزش و کاربرد آن در پرستاری (3)

آمار و پژوهش در پرستاری(3)

 

منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test

400 Words for TOFEL

 

جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی

 

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

42

ایران(6)-اهواز(3)-اصفهان(5)-تهران(5)-تبریز(4)-علوم بهزیستی توانبخشی(4)-شهید بهشتی(7)-شیراز(4)-کرمان (2)-مشهد(2)

شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

18

اصفهان(5)- شهید بهشتی(7)-  علوم بهزیستی توانبخشی(3)- همدان(3)

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته پرستاری

کارشناسی ارشد در یکی از رشته های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته و گرایش های مربوط به پرستاری - کارشناسی ارشد هوشبری با لیسانس پرستاری

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics