با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

 

آزمون های آزمایشی

آزمون اول: 99/11/24

آزمون دوم: 1400/01/29

آزمون سوم: 1400/03/15

درس

مؤلف

هزیته (تومان )

آمار و روش تحقیق

 

 220,000

مبانی مراقبت  دکتر زهری  370,000
 استعداد تحصیلی دکتر یعقوبی  320.000

درس

مؤلف

هزیته (تومان )

آمار و روش تحقیق

دکتر میرزایی

 500,000

مبانی مراقبت  دکتر زهری  500,000
 استعداد تحصیلی دکتر یعقوبی  300.000

مواد امتحانی و ضرایب آنها

نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری(5)

اصول و نظریه های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری (4)

اصول و نظریه های آموزش و کاربرد آن در پرستاری (3)

آمار و پژوهش در پرستاری(3)

 

منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test

400 Words for TOFEL

 

جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته پرستاری

 

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

45

ایران(3)-اصفهان(3)-تبریز(3)-علوم بهزیستی توانبخشی(2)-شهید بهشتی(3)-شیراز(3)-کرمان (2)-مشهد(3)ارومیه(2) اهواز(2)بیرجند(2)تربیت مدرس(3)تهران(3)سمنان(3)کاشان(2)گلستان(2) گیلان(2)همدان(2)

شهریه پرداز

23

اصفهان(1)- شهید بهشتی(1)-  علوم بهزیستی توانبخشی(1)همدان(1) ارومیه(1)اهواز(1)ایران(1)بقیه اله(3)بیرجند(1)تبریز(1)تربیت مدرس(1) تهران(1)آزاد تهران(3)شیراز(1)کاشان(1)کرمان(1)گلستان(1)گیلان(1)مشهد1

  درصد نمرات    
تراز مجموع نمرات آمار و روش تحقیق مبانی مراقبتهای پرستاری استعداد تحصیلی رتبه دانشگاه
100.000 75.556 54.762 28.889 1 علوم پزشكي شيراز
95.671 56.667 60.952 26.667 2 علوم پزشكي ايران
92.703 48.889 66.667 11.111 4 علوم پزشكي تهران
31.145 7.778 28.095 0.000 617 علوم پزشكي بقيه ا...

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته پرستاری

کارشناسی ارشد در یکی از رشته های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته و گرایش های مربوط به پرستاری - کارشناسی ارشد هوشبری با لیسانس پرستاری

لطفا جهت مشاوره با شماره 88990039-021 تماس حاصل فرمائید

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics