موسسه علمی آموزشی فرهیختگان

با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

 

در دست تهیه

 

درس

قیمت(تومان)

فارماکولوژی

90000

فیزیولوژی

90000

بیوشیمی پزشکی

110000

جمع کل:  290000تومان

در دست تهیه

مجموعه فیزیولوژی
رشته دکتری تخصصی (ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
فیزیولوژی پزشکی بیوشیمی بالینی استعداد تحصیلی
تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
فارماکولوژی 60 2 40 3 30 1

 

منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test

400 Words for TOFEL

 

جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته فارماکولوژی

 

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

23

ایران(5)-اهواز(4)-اصفهان(2)-تبریز(4)-زنجان (3) -شیراز(3)- مشهد(2)

شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

4

اصفهان(2)- شیراز(1)- مشهد(1)

  درصد نمرات    
تراز مجموع نمرات فیزیولوژی پزشکی بیوشیمی بالینی استعداد تحصیلی رتبه کل دانشگاه محل پذیرش
98.574 23.333 47.500 27.778 2 علوم پزشكي شهيدبهشتي
94.476 30.556 48.333 13.333 4 علوم پزشكي مازندران
66.197 23.333 24.167 25.556 19 علوم پزشكي مشهد
30.150 2.222 13.333 15.556 91 علوم پزشكي زنجان

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته فارماکولوژی

کارشناسی ارشد فارماکولوژی-دکترای عمومی پزشکی- دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دندانپزشکی وداروسازی

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics