با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

 

برای دانلود سرفصل های آزمون اینجا کلیک کنید

 

درس

مؤلف

قیمت(تومان)

فیزیولوژی

 دکتر تازنین نمازی

300.000

بیوشیمی

 دکتر شاهرخ صفریان

300.000

استعداد تحصیلی(جزوه +DVD +بانک سؤالات )

 دکتر یعقوبی

300.000

درس

قیمت(تومان)

فیزیولوژی

500.000

بیوشیمی

500.000

استعداد تحصیلی(جزوه +DVD +بانک سؤالات )

300.000

مجموعه فیزیولوژی
رشته دکتری تخصصی (ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
فیزیولوژی پزشکی بیوشیمی بالینی استعداد تحصیلی
تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
فیزیولوژی پزشکی 60 4 40 2 30 1
فیزیولوژی ورزشی 60 4 40 2 30 1

 

منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test

400 Words for TOFEL

 

جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته فیزیولوژی

 

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

29

ایران(9)-اهواز(5)-اصفهان(3)-تبریز(3)- شهید بهشتی(1)-شیراز(4)-مشهد(4)

شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

14

ایران(2)- اصفهان(3)- اهواز(4)- شهید بهشتی(1)- شیراز(2)- مشهد(2)

  درصد نمرات    
تراز مجموع نمرات فیزیولوژی پزشکی بیوشیمی بالینی استعداد تحصیلی رتبه کل دانشگاه محل پذیرش
100.000 63.333 26.667 2.222 1 علوم پزشكي كرمان
98.350 47.778 50.000 1.111 2 علوم پزشكي شهيدبهشتي
92.259 44.444 23.333 31.111 3 علوم پزشكي ايران
32.752 19.444 3.333 10.000 93 علوم پزشكي مشهد باپرداخت شهريه -بين الملل سابق

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته فیزیولوژی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی-فیزیولوژی(انسانی-جانوری و دام)-زیست شناسی(گرایش جانوری و سلولی و مولکولی) –پرستاری(از جمله بیهوشی)-مامایی -دکترای عمومی  پزشکی-دامپزشک، داندانپزشکی و داروسازی

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics