با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

 

برای دانلود سرفصل های آزمون اینجا کلیک کنید

 

درس

قیمت(تومان)

هماتولوژی

100000

ایمنو هماتولوژی و بانک خون

100000

ایمنی شناسی

120000

زیست شناسی سلولی مولکولی

120000

جمع کل:  440000تومان

در دست تهیه

مجموعه خون شناسی
رشته دکتری تخصصی (ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
خون شناسی ایمنی شناسی پزشکی استعداد تحصیلی
تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون 75 5 25 2 30 1

 

منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test

400 Words for TOFEL

 

جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی

 

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

8

شهیدبهشتی(2)-تربیت مدرس(3)-انتقال خون(3)
دانشگاه های بین الملل 4 شهیدبهشتی(2)-تربیت مدرس(3)-سازمان انتقال خون ایران(1)
  درصد نمرات    
تراز مجموع نمرات خون شناسی ایمنی شناسی پزشکی استعداد تحصیلی رتبه کل دانشگاه محل پذیرش
97.244 59.028 61.905 30.000 2 موسسه عالي انتقال خون
96.344 65.278 61.905 13.333 3 تربيت مدرس
94.748 64.583 44.898 30.000 4 موسسه عالي انتقال خون
68.072 50.000 40.136 4.444 43 تربيت مدرس

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته هماتولوژی

کارشناسی ارشد هماتولوژی-علوم آزمایشگاهی-پاتوبیولوژی-بیوشیمی-ایمنی شناسی-دکترای عمومی گروه پزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics