با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی باتوجه به عوارض مربوط به غذاهای صنعتی که از مواد نگهدارنده وکنسرواتیو استفاده می­کنند که آثار سوئی برسلامتی افراد داشته جهت پیشگیری ازعوارض مواد غذایی فوق طراحی شد.

برای دانلود سرفصل آزمون های آزمایشی کلیک کنید

در دست تهیه

 

در دست تهیه

 

در دست تهیه

 

برای دانلود نمونه سوالات سالهای گذشته کلیک نمایید (سال 97-96)

 

موقعيت­هاي شغلي فارغ التحصيلان بهداشت و ایمنی مواد غذایی را مي­توان به چند دسته تقسيم نمود:

بازارکاری بهداشت و ایمنی مواد غذایی بسیار مناسب است زیرا علاوه بر بازار کار صنایع غذایی در زمینه پژوهش در زمینه مواد غذایی آماده کاربرد دارد. باتوجه به اینکه منابع درسی این رشته با صنایع غذایی مشابه است دانشجویان میتوانند در رشته صنایع غذایی وزارت علوم نیز شرکت کنند.

درس

ضریب

مرجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

میکروبیولوژی مواد غذایی

2

1- میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن، جی، ترجمه علی مرتضوی و ضیاء الحق

2 - میکروبیولوژی مواد غذایی، فریزر ترجمه علی مرتضوی و کاشانی نژاد

 3- میکروبیولوژی مواد غذایی، ام . آر . ادامز و ام . موس. ترجمه سید علی

4 - میکروبهای بیماریزا در مواد غذایی و اپیدمولوژی مسمومیتهای غذایی.

 5- Fundamental food Microbiology , Ray.B.CRC. 2004

6 - Food borne diseases . Cilver, D.O, and Riemann, II

7 - Dctecting pathogens in food. Meekin, M.C.CRC.2003

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد

مرتضوی و علیرضا صادقی . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد

ودود رضوپلر. انتشارات دانشگاه تهران

 

Academic press 2002.

 

شیمی مواد غذایی

2

1- شیمی مواد غذایی، دکتر فاطمی، شرکت سهامی انتشار

2-  کنترل کیفی و آزمایشهای شیمیائی مواد غذائی، دکتر

3-Food chemistry , Belitz, II.D, Grosh W, Schieberle, P.

 

پروانه، انتشارات دانشگاه تهران

Springer- veriag Berlin press, 2009.

اصول نگهداری مواد غذائی

2

1- اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی، دکتر حسن

2- عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه، دکتر ایماندل

فاطمی. شرکت سهامی انتشار

و دکتر صادق زاده انتشارات دانشگاه تهران

کلیات بهداشتی و ایمنی مواد غذائی

2

1- سم شناسی مواد غذائی

2- اصول بهداشت مواد غذائی

3- شیر و فراورده های آن

4- اصول و روشهای تولید سوسیس و کالباس

5- Meat Processing

6- Environmcntal Engineering and sanitation .Part: food protection.

7- Essential of food safety and sanitation.

8- Food safety

9- Safety in the agri-food chain.

دکتر چراغعلی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

دکتر رکنی، انتشارات دانشگاه تهران

دکتر کریم. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران

محمدی و حسینی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Kerry and Ledward, CRC.2000

Salvato, J. Nemerow. N. L. and Agardy, F.J.2003

Meswane, D. Rue, N.Linton, R.2003

Contaminants and Toxins Dmello J.P 2003

F. and. R Wegningen Academic Publishers 2006

زبان عمومی

3

1. Anderson, A. Active Skills for Reading ( Vols. 1-4).

2. KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading.

3.English for the students of Medicine.

4. Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing.

5. Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills.

6. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3).

USA: Thompson. 2008

McGraw-Hill. 2007

Atai, M.R. Shoja, J.Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. SAMT.2013 (1391).

Cambridge Uni. Press.2000.

Tehran: Jangal Publications.

Cambridge University Press.

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

32

تهران(3)- زنجان(5)- قزوین(3)- یزد(5)-شیراز(3)-اصفهان(3)-بقیه اله(2)-تبریز(4)-مشهد(4)-همدان(6)-یزد(5)- کرمانشاه (5)-فسا(4)

ظرفیت مازاد(پرداخت شهریه)

47

اصفهان(2)-تبریز(2)-تهران(0)-دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(12)-زنجان(1)-شیراز(1)-قزوین(1)-مشهد(2)-همدان (2)- یزد(3)-شهیر بهشتی(2)

شعب بین‌الملل دانشگاه های علوم پزشکی

-

----

دانشگاه آزاد اسلامی

-

----

شبانة علوم پزشکی تهران

10

تهران-شبانه(10)

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون کارشناسی ارشد رشتة بهداشت و ایمنی مواد غذائی

دارندگان مدرک دکتری پزشکی عمومی- داروسازی- دامپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی- کارشناسی در یکی از رشته های: علوم تغذیه- علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)- بهداشت محیط- بهداشت عمومی- میکروبیولوژی-علوم آزمایشگاهی- مهندسی کشاورزی (گرایش صنایع غذایی)- مهندسی شیمی(گرایش شیمی مواد غذایی)- بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی- بهداشت و بازرسی گوشت

 

  نمونه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بهداشت و ایمنی غذایی

نام درس

رتبه7(95)

رتبه 10(94)

رتبه1(91)

درصد درس  میکروب شناسی مواد غذایی

75.44

59.47

80.00

درصد درس اصول نگهداری مواد غذایی

98.75

79.67

65.56

درصد درس شیمی مواد غذایی

55.46

57.23

70.00

درصد درس کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی

54.44

56.11

65.56

درصد درس زبان انگلیسی

00

18.51

10.00

درصد درس ششم

00

00

00

درصد درس هفتم

00

00

00

درصد درس هشتم

00

00

00

درصد درس نهم

00

00

00

سهمیه

آزاد

آزاد

آزاد

نمره

66.33

247

262

نتیجه

قبول

قبول

قبول

دانشگاه

اصفهان

-

تهران

رتبه در سهمیه

-

-

1

رتبه در کل

7

10

1

 

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics