با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته ميكروب شناسي مواد غذايي يكي از رشته هاي علوم پايه پزشكي است كه دانش آموختگان آن در ابعاد آموزشي، پژوهشي و خدماتي در زمينه نحوه نگهداري مواد غذايي، شناخت آلودگي و فساد مواد غذائي و عفونت هاي ايجاد شده از ميكروارگانيسم ها به فعاليت مي پردازد.

از قديم ترين ايام، بشر به دنبال علل و اسباب بيماري هائي كه از غذا دريافت مي نموده است، موجودات ذره بيني را در ميان باكتري هاي پروكايوتيك و قارچ ها و پروتوزوئرهاي يوكاريوتيك مي توان جستجو كرد و با ورود عامل بيماريزا توسط غذا به بدن انسان مبارزه بين آن و بدن انسان آغاز مي شود. بنابراين، مي توان گفت بيماري نتيجه آسيب رساني و بيماري زايي عامل بيماري زا و حالت تدافعي بدن انسان است. حالت تدافعي بدن انسان بيشتر با مكانيسم هاي ايمني هومورال و سلولار و مصونيت ايجاد شده توسط اين مكانيسم ها در ارتباط است. بيماري هاي عفوني مي توانند مكان ها و زمان هاي مختلف به صورت همه گير، تك گير يا جهان گير بروز نمايند. آن ها همچنين مي توانند در يك جمعيت به صورت آندمي در آيند. منشاء عفونت در يك منبع عفوني نهفته است، مهم ترين منابع عفوني عبارتند از بيماران، ناقلان سالم، حيوانات ولگرد و كساني كه از طريق ادرار و مدفوع بطور مداوم عوامل بيماريزا را دفع مي كنند و يا با مواد غذائي در تماس هستند. انتقال بيماري از منبع عفونت به صورت مستقيم يا غير مستقيم صورت مي گيرد. براي مثال: بيماري مي تواند به وسيله حشرات كه بر روي غذائي نشستند به افراد سالم انتقال يابد.

از زمان پاستور تا كنون تحقيقات ارزنده اي در زمينه مهندسي ژنتيك ميكروارگانيسم ها صورت گرفته است در نيمه دوم قرن بيستم و سال هاي اخير ژنتيك باكتري ها بسيار شكوفا شده است. به طوري كه ورود به اين عرصه به بسياري از سئوالات و ابهامات پاسخ داده است. اگر چه راه طولاني تري در پيش رو مي باشد و بشر امروز، مي كوشد تا نيل به يك محيط زيست ايده آل، همچنان به راه خود در زمينه ميكروب شناسي مواد غذايي نوين ادامه دهد واين اولين بار است كه رشته ميكروب شناسي مواد غذايي ارائه مي گردد.

متاسفانه اين رشته تا كنون بطور مستقل در ايران ارائه نشده است وليكن در رشته علوم و صنايع غذايي بصورت دروس ميكروب شناسي مواد غذايي تدريس مي شود. طبيعتا بسياري از دروس و مباحث طراحي شده در اين رشته تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است.

رشته كارشناسي ارشد ميكروب شناسي مواد غذائي بر اساس استاندارد هاي قابل قبول مواد غذائي و با استفاده از تكنيك هاي رايج آزمايشگاهي در تشخيص ميكروارگانيسم هاي عفونت زا از غذا در خدمت جامعه مي باشد در تحقيقات ملي سهيم است و همچنين در آموزش نظري و عملي دانشجويان در رشته هاي مرتبط، در خدمت دانشگاه ها و موسسات آموزشي است.

بر اين باوريم كه غذاي سالم جسم و روح انسان را سالم و شاداب نگه مي دارد، و جسم و روح وقتي شاداب و سالم باشد به ارتقاء سلامت و توسعه فراگير در جامعه مي انجامد. عقايد و ارزش هاي ما عمدتأ برخواسته از قوانين و مقرراتي است كه در دين مبين اسلام مستقر است، و اسلام بر امر حفظ سلامتي و نظافت تاكيد خاص نموده است، تا حدي كه جسم ما را امانتي از سوي خداوند متعال تلقي مي نمايد. لذا آموزشي كه مبتني بر اين اصول شكل گرفته باشد مي تواند بيانگر اعتلاي اين ارزش ها در جامعه باشد و از آنجا كه علم ميكروب شناسي مواد غذايي بدنبال كشف علل و اسباب بيماري هاي عفوني مي باشد، لذا مي توان نتيجه گرفت كه آموختني هاي اين رشته در واقع بر فرآيند علمي ارزش هاي حاكم و ارتقاء سلامت جامعه به عنوان يك اصل مي باشد و اين رشته يك نقش اساسي در استقرار يك جامعه سالم را به عهده دارد.

اميد است با ايجاب رشته ميكروب شناسي مواد غذايي و اجراي برنامه آموزشي آن كه همگام با ساير رشته هاي علوم پايه پزشكي است، بتواند سبب افزايش ارتقاء مهارت هاي فردي دانش آموختگان ميكروب شناسي مواد غذايي كه در صنايع غذايي، آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت مواد غذايي، تحقيقات در مواد غذايي، بازرسي هاي مواد غذايي، مشغول ببه كار هستند، مفيد واقع شود.

اهداف اصلي راه اندازي اين رشته عبارتند از:

1. در تدريس دروس نظري و عملي ميكروب شناسي مواد غذايي در مقاطع مختلف آموزشي همكاري نمايند.

2. در مراكز تحقيقاتي مرتبط با رشته به عنوان مجري و يا همكار پژوهشي فعاليت نمايند.

3. خدمات ميكروب شناسي مواد غذايي جهت كنترل كيفي در صنايع غذائي و همچنين جهت پيشگيري از انتقال بيماري هايي كه توسط غذا و آشاميدني ها اتفاق مي افتد، ارائه نمايند.

4. به امر بازرسي بهداشتي و ايمني مواد غذايي در سطح جامعه با انجام دادن آزمايشات لازم و تفسير نتايج آنها و شناسايي مخاطرات مواد غذايي آلوده در سطح جامعه كمك نمايند.

 

برای دانلود سرفصل آزمون های آزمایشی کلیک کنید

%25 اول طبق سرفصل های اعلام شده                        99/09/28

%25 دوم طبق سرفصل های اعلام شده                        99/10/26

مرور آزمون 1و2                                             99/11/24

%25سوم طبق سرفصل های اعلام شده                        99/12/22

%25چهارم طبق سرفصل های اعلام شده                      1400/01/28

 مرور آزمون 4و5                                           1400/02/25

جامع اول                                                     1400/03/22

جامع دوم                                                     1400/04/05

جامع سوم                                                    1400/04/12

                                  

مولفین بسته های آموزشی (که رتبه های تک رقمی کارشناسی ارشد و دکترای وزارت بهداشت می­باشند) با شیوه­ای متفاوت نگارش بسته ها را به انجام رسانده اند به نحوی که درسنامه جامع را با تلفیقی از مطالب رفرنسهای وزارت بهداشت تالیف نموده اند و نکات کلیدی و تستی را نیز به درسنامه جامع افزوده اند که سبب افزایش کیفیت علمی درسنامه گردیده است و در پایان هر فصل نیز تست های 10 سال اخیر آزمون وزارت بهداشت با پاسخ نامه تشریحی تدوین شده است به نحوی که داوطلب با مطالعه بسته های آموزشی موسسه در واقع مطالب کل منابع وزارت بهداشت برای هر درس را به طور جامع مرور و جمع بندی نموده و نکات کلیدی و تستی را به طور مفهومی درک مینماید .

 

درس

مولف

قیمت (تومان)

باکتری شناسی

 سعید بشارتی

390,000

قارچ شناسی پزشکی

دکتر ستاره افشاری ( رتبه 2 دکتری، دکتری دانشگاه تهران )

120,000

تغذیه عمومی

دکتر میلاد دانشی ( رتبه 1 دکتری، دکتری دانشگاه تهران )

190,000

انگل شناسی

دکتر رستمی ( رتبه 6 دکتری، دکترای دانشگاه شهید بهشتی )

120,000

بیوشیمی

دکتر علی جهانبازی ( دکتری دانشگاه شهید بهشتی ) و نازنین وزیری تبار( کارشناس ارشد تربیت مدرس )

150,000

ویروس شناسی

دکتر محمد غلامی(رتبه 1 دکتری، دکتری دانشگاه تربیت مدرس) همزه چوبین (دکتری دانشگاه تربیت مدرس)

120,000

زبان عمومی

دکترامین تشکر( رتبه 8دکتری، دکتری دانشگاهتهران، مترجم زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش )

120,000

جمع کل

1.210.000

درس

استاد

رزومه استاد

ساعت تدریس

شهریه (تومان)

ویروس شناسی

دکتر محمد غلامی

رتبه 1 دکتری، دکتری دانشگاه تربیت مدرس

50

400000

تغذیه عمومی

دکتر میلاد دانشی

رتبه 1 دکتری، دکتری دانشگاه تهران

100

800000

قارچ شناسی

دکتر ستاره افشاری

رتبه 2 دکتری، دکتری دانشگاه تهران

30

240000

باکتری شناسی

دکتر عبدالمجیدقاسمیان

رتبه 1 دکتری، دکتری دانشگاه تربیت مدرس

90

720000

بیوشیمی

دپارتمان بیوشیمی

رتبه 1دکتری دانشگاهعلوم پزشکی و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

100

800000

انگل شناسی

دکتر رستمی

رتبه 14دکتری شهید بهشتی

35

280000

زبان عمومی

دپارتمان زبان

-

80

560000

 

شهریه کل دروس 3,800,000 تومان

 

جهت ثبت نام و اطلاع از برنامه کلاسها با واحد ثبت نام موسسه تماس حاصل فرمائید.

021 -88990039

موقعيت­هاي شغلي فارغ التحصيلان میکروب شناسی گرایش مواد غذایی  را مي­توان به چند دسته تقسيم نمود:

 

نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتي

الف) آموزشي ب) پژوهشي ج) اجرايي و خدماتي د) نقش مشاوره اي

 وظايف حرفه­اي دانش آموختگان

 الف) نقش آموزشي

1. همكاري در تدريس دروس نظري و عملي ميكروب شناسي مواد غذايي در مقاطع مختلف آموزشي

2. آموزش به كارشناسي مواد غذايي در جهت ارتقاء دانش آنها

3. طراحي، برگزاري و تدريس دوره هاي آموزشي در حيطه مسائل آلودگي و مسموميت هاي غذايي در جامعه براي كاركنان حوزه سلامت و همچنين گروه هاي حذف خاص

ب) نقش پژوهشي

 1. طراحي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي پايه، باليني و جامعه نگر

2. طراحي و اجراي طرح هاي پژوهشي درباره تدوين استانداردهاي مواد غذايي

 ج) نقش اجرايي و خدماتي

1. تدوين، برنامه ريزي، هماهنگي، پايش و نظارت و مديريت اجراي برنامه هاي كنترل آلودگي ميكروبي و مسموميت هاي مواد غذايي در مناطق شهري و روستايي

2. نظارت، ارزشيابي و پايش فعاليت ها در زمينه برنامه كشوري كنترل بيماري هاي منتقله از غذا

3. ارائه خدمات موثر مرتبط در شناسايي بحرانهاي مواد غذايي در سطوح مختلف جامعه

4. ارائه خدمات در آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي و بهداشتي

مشاركت در اجراي برنامه هاي كنترل آلودگي مواد غذايي سازمان هاي ملي و بين المللي.

درس

ضریب

مرجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

باکتری شناسی

3

Microbiology

Microbiology

Zinsser microbiology

Diagnostic microbiology

Microbiology

Walker & et al

Jawetz& et al

Joklike& et al

Finegulld (Baily &scott)

Murray

تغذیه عمومی

1

---

Krasuse’sfood and nutrition care process.L. Kathleen mahansilviaescott- stump, junicel- Raymond 13 th- 2012

بیوشیمی عمومی

1

Principles of biochemistry

Text book of biochemistry

Biochemistry

Lehninger

Devlin

Strye

انگل شناسی

1

Medical parasitology

Basic clinical parasitology

بیماریهای انگلی در ایران ( جلد 1) (بیماریهای تک یاخته ای)

Markell and voge’s 2006 توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسی ترجمه شده است

Neva F.A& brown H.W چاپ 1993 آن توسط دکتر اطهری به فارسی ترجمه شده است

دکتر اسماعیل صائبی

قارچ شناسی

1

 قارچ شناسی پزشکی جامع

قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی

Medical Mycology

قارچ شناسی پزشکی (روشهای عملی)

دکتر فریده زینی- دکتر امیر سید علی مهبد- دکتر امامی- انتشارات دانشگاه تهران- چاپ 1388

دکتر شهلا شادزی- انتشارات گلبهار- اصفهان چاپ ششم

Ripoon

اوانس و ریچاردسن ترجمه دکتر علیرضا خسروی

ویروس شناسی

1

Medical microbiology

Medical microbiology

Zinsser

E. Jawetz

زبان عمومی

3

1. Anderson, A. Active Skills for Reading ( Vols. 1-4).

2. KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading.

3.English for the students of Medicine.

4. Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing.

5. Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills.

6. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3).

USA: Thompson. 2008

McGraw-Hill. 2007

Atai, M.R. Shoja, J.Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. SAMT.2013 (1391).

Cambridge Uni. Press.2000.

Tehran: Jangal Publications.

Cambridge University Press.

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

6

-ایران (6)

ظرفیت مازاد(پرداخت شهریه)

0

 

شعب بین‌الملل دانشگاه های علوم پزشکی

-

----

دانشگاه آزاد اسلامی

-

----

شبانة علوم پزشکی تهران

-

----

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون کارشناسی ارشد رشته  نانو تکنولوژی پزشکی

کارشناسی میکروب شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، بیوشمی، زیست شناسی( گرایش های میکروبیولوزی، بیوشیمی، ژنتیک)، بهداشت و بازرسی گوشت، بهداشت مواد غذایی، دکترای عمومی پزشکی، داروسازی، دامپزشکی

 

 

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics