با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

برای دانلود هر یک از دفترچه ها بر روی اسم آن دفترچه کلیک کنید

 

دفترچه ثبت‌نام آزمون دکتری ۹۹ وزارت بهداشت

دفترچه منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال 99

دفترچه مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب رشته های آزمون کارشناسی ارشد 99 وزارت بهداشت

 

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ و دﻛﺘﺮي ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﺨﺼﺼﻲ، داروﺳﺎزي و دﻧﺪانﭘﺰﺷﻜﻲ 97-98

 دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎی ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ورودي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ھﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ 98

 

 

 

درخصوص رشته های امتحانی وزمان ثبت نام ازمون کارشناسی ارشدرشته های گروه پزشکی سال 98

مدارک موردپذیرش شرکت درازمون (ph.D)رشته های علوم پایه ،بهداشت وتخصصی سال98

منابع ودروس -ضرائب ازمون ph.Dرشته های مواددندانی وسلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی سال 98

دروس وضرائب ازمون دکتری تخصی رشته های علوم پایه پزشکی ،بهداشت وتخصصی سال1398

دروس وضرائب ومنابع ازمون پذیرش دستیاررشته های تخصصی (ph.D)داروسازی سال98

فهرست نهایی رشته های موردتاییدشرکت درازمون دوره های دکتری تخصصی داروسازی سال 1398

راهنمای منابع ازمون ورودی دوره کارشناسی ارشدناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال99-98

 

دفترچه پذیریش دستیار در رشته های تخصصی دندان پزشکی

دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی چهل و پنجمین دوره

 

 

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ٩٧ﺳﺎﻝ

راﻫﻨﻤﺎي ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ و دﻛﺘﺮي ﭘﮋوﻫﺸﻲ (PHD) رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮمﭘﺎﻳﻪي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﺨﺼﺼﻲ، داروﺳﺎزي و دندان پزشکی 97-98 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-98

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1397

 

 

 

راهنمای شرکت در آزمون دکتر تخصصی و دکتری پژوهشی (رشته های علوم پایه ی پزشکی , بهداشت و تخصصی ,داروسازی و دندان پزشکی) سال 96

راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال 96

 

 

در خصوص اصلاحات دفترچه راهنما و منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 96

راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی97-96

 

دفترچه راهنمای آزمون ورودي دوره  كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي  سال 94

اطلاعیه شماره 1 در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 94

اطلاعیه شماره 2 : راهنماي منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 94-95

 

 

دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال 1394

 

راهنماي منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال تحصیلی 95-94

آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 94

 

دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی سال 1394

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سراسری سال 1394

دفترچه راهنمای دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی (با آزمون و بدون آزمون ) سال 1394

 

راهنمای منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

اطلاعیه شماره 3 تاریخ 92/11/12

راهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1393

 

 

دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) وزارت علوم سال 1393

دفترچه راهنمای آزمون ووردی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) وزارت علوم سال 1393

دفترچه راهنمای آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت 92-93

 

 

دفترچه راهنمای آزمون دکترای تخصصی وزارت علوم 92

دفترچه راهنمای آزمون دکترای علوم پایه داروسازی 92

دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92

دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت93-92

دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم 92

شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی به پزشکی 91

Web Analytics