با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

زمان دریافت فرم اعتراض به سئوالات آزمون کارشناسی ارشد 98 تا ساعت 12 ظھر روز سه شنبه 98/5/1
طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی می باشد اعتراضاتی که بعد از این تاریخ دریافت شود قابل بررسی
و رسیدگی نمیباشد .

Web Analytics