با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

آزمون دکتری وزارت بهداشت از دو قسمت آزمون کتبی و مصاحبه تشکیل شده است . آن دسته از داوطلبانی که بعد از شرکت در آزمون کتبی و بعد از اعلام نتایج اولیه دکتری وزارت بهداشت ، موفق به کسب حد نصاب 50 % میانگین كل نمرات شركت كنندگان در آزمون كتبی و كسب حداقل 30 % نمره كل آزمون شدند ، می توانند جهت ورود به مرحله مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 98 اقدام نمایند . مصاحبه دکتری علوم پزشکی برای دوره ی دكتری تخصصی توسط مناطق آمایشی ( دانشگاه ها ) و برای دوره ی دكتری پژوهشی توسط سازمان ها / مؤسسات و دانشگاه های علوم پزشكی مجری دوره دكتری پژوهشی برگزار خواهد شد . از داوطلبانی كه در آزمون كتبی ( مرحله ی اول ) حدنصاب نمره ی لازم را ( با توجه به سهمیه ی داوطلب ) كسب كرده باشند ، به تعداد دو برابر ظرفیت آن رشته دعوت به مصاحبه می شوند و بر اساس اولویت نمره كتبی و انتخاب محل به مناطق آمایشی معرفی خواهند شد . در سال 96 ، زمان مصاحبه دکتری وزارت بهداشت، 14 تیر لغایت 18 مرداد ماه بوده است اما زمان مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 98 در حال حاضر مشخص نشده است و در صورت اعلام زمان دقیق برگزاری جلسات مصاحبه ، این مقاله به روز رسانی خواهد شد . در ادامه روند مصاحبه دکتری تخصصی ، مصاحبه دکتری پژوهشی ، مناطق آمایشی مصاحبه دکتری و ایستگاه های مصاحبه دکتری وزارت بهداشت را بررسی می کنیم . طبق جدول زمانبندی اجرای آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 که در سایت مرکز سنجش پزشکی منتشر شده ، مصاحبه دکتری علوم پزشکی هفته چهارم مرداد تا نیمه اول شهریور انجام خواهد شد .

Web Analytics