چاپ
دسته: اخبار
بازدید: 2124

سازمان سنجش آموزش پزشکی در خصوص مواد امتحانی آزمون رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی نظامی و مشاوره توانبخشی اطلاعیه ای صادر کرد.
بر اساس توضیحات ارائه شده، در این آزمون، دروس امتحانی شامل آزمونهای روانی، نظریه های شخصیت و روان درمانی و استعداد تحصیلی می باشد که منظور از درس آزمونهای روانی، ارزیابی روانشناختی به معنای جامع آن می باشد.
متقاضیان دقت نمایند در این درس موضوعات مصاحبه، آزمونها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر می باشد و سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بود.همچنین درس شخصیت و روان درمانی شامل کلیه دیدگاههای شخصیت و نظریه ها و تکنیکهای درمانی مورد نظر می باشد.