با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد و استعداد درخشان با آزمون رشته های گروههای پزشکی سال 97-96 بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

Web Analytics