با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکى گفت:  نتایج چهل و چهارمین آزمون دستیارى دندانپزشکى بعداز ظهر امروز (یکشنبه) بر روى سایت سنجش پزشکى به نشانی sanjeshp.irقرار مى گیرد.

Web Analytics