با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

داوطلب گرامی:

با توجه به اینترنتی بودن انتخاب رشته/ محل تحصیل، لطفا ضمن مطالعه دقیق این راهنما فرم انتخاب رشته محل را با دقت تکمیل نمایید. به این منظور کافیست جهت دریافت کلیه اطلاعات به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://sanjeshp.ir مراجعه شود.

Web Analytics