با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

آن دسته از داوطلبانی که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند، قبل از ثبت نام از طریق سایت http://epay.sanjeshp.ir مبلغ 1000000 ریال بصورت اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام پرداخت نمایند، و با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه و به همراه داشتن یک قطعه عکس و کارت ملی به حوزه مرکز قطب برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی از روز دوشنبه مورخ 26/4/96 لغایت 20/5/96 مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند. الزم به ذکر است ثبت نام این دسته از داوطلبان به صورت مشروط می باشد. صدور کارت ورودبه جلسه آزمون منوط به تأیید مرکز خدمات آموزشی خواهد بود.

Web Analytics