با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

به اطلاع کليه متقاضيان استعداد درخشان با استفاده از شرایط بدون آزمون دانشگاههای علوم پزشکی، میرساند باتوجه به اینکه اطلاعات مربوط به آنها توسط دانشگاهها هنوز بصورت کامل ارسال نشده و ارسال اطلاعات کماکان ادامه دارد، لذا انتخاب رشته محل این افراد هفته آینده امکانپذیر خواهد شد. لذا داوطلبان از دانشگاه محل تحصيل خود اطمينان حاصل نمایند که اسامی آنها به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده باشد و اطلاعيه های بعدی این مرکز را حتماً رؤیت نمایند.

Web Analytics