با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

شرایط  و چگونگی شرکت در آزمون چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir به نشانی قرار دارد.

 

Web Analytics