با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت منابع امتحانی گرایش های داروسازی در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال ۹۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منابع ۵ رشته امتحانی داروسازی آزمون کارشناسی ارشد اعلام شده است.

منابع ۴ رشته امتحانی داروسازی مشتمل بر  : «ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی»، «سم شناسی»، «شیمی دارویی»، «کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، علوم داروهای پرتوزا» اعلام شده است. 

ضمن اینکه بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، رشته نظارت بر امور دارویی، در آزمون سال ۹۵ برگزار نخواهد شد. 

نام کتابها و ضرایب دروس در اطلاعیه مرکز سنجش درج شده است. 

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در سال ۹۵ از اول بهمن ماه ۹۴ آغاز می شود.

Web Analytics